Share
Go down
avatar
Posts : 101
Join date : 2017-09-14
Age : 26
Location : Casterly Rock
View user profile

Pravilnik foruma

on Sat Sep 23, 2017 12:38 am
I OPŠTE ODREDBEČlan 1

(1) Forum, čija je centralna tematika svet telenovela, je prvenstveno zabavnog karaktera, ali pokretanje tema i diskusija koje izlaze iz tog
okvira nije nedopušteno.


Član 2

(1) Registracija i učestvovanje na forumu su besplatni.


Član 3

(1) Na forumu su u upotrebi jezici koje većina korisnika razume, a to su jezici sa prostora bivše Jugoslavije.
(2) Forum nije teritorijalno ograničen, te učešće na istom može da uzme svako, nevezano za njegovo prebivalište/boravište.
(3) Latinično pismo iz jasnih razloga ima prednost nad ćiriličnim, iako su oba podjednako dozvoljena.


Član 4

Forum čine:

- članovi
- moderatori
- administratoriII PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA FORUMAČlan 5

(1) Korisnik ima pravo da otvori novu temu.
(2) Pre otvaranja nove teme, dužan je da proveri da li već postoji tema koja se bavi sličnom ili istom tematikom.


Član 6

(1) Korisnik ima pravo da učestvuje na svim temama, da iznese svoje stavove i mišljenja, bez obaveze da se pravda na zahtev drugih korisnika.
(2) Korisnik je dužan da se prilikom obraćanja ostalim korisnicima suzdrži od vređanja po bilo kojoj osnovi, upotrebe vulgarnih izraza, pisanja
celih rečenica velikim slovima, bespotrebnog citiranja celog posta koji se nalazi odmah iznad njegovog, kao i svega ostalog što bi moglo da
naruši tok diskusije i kvalitet teme.
(3) Pisanje više postova zaredom dozvoljeno je samo u sledećim slučajevima:

- postavljanje slika i informacija u adekvatnim temama o telenovelama i latino glumcima/glumicama
- forumske igre
- davanje obaveštenja, postavljanje pitanja, sugestija i kritika na temama koje su za to predviđene

(4) Korisnik ima pravo i mogućnost da edituje svoj post u roku od 15 minuta, a ukoliko to ne učini u predviđenom roku smatrajući da je editovanje ili brisanje posta zaista neophodno, može da se obrati administratorima/moderatorima.
(5) Korisnik je dužan da izbegne skretanje sa teme na kojoj se nalazi i o kojoj je reč, koliko god je moguće.


Član 7

(1) Korisnik ima pravo da se članovima administracije/moderacije obrati za pomoć ako do razrešenja dilema ili odgovora na pitanja nije mogao da dođe na drugi način.III ZABRANJENA PONAŠANJA I SANKCIJEČlan 8

(1) Zabranjeno je vređanje i omalovažavanje drugih korisnika ili bilo koje druge osobe zbog nacionalne, etničke, rasne ili verske pripadnosti, jezika, pola, seksualne orijentacije, društvenog položaja, finansijskog statusa, socijalnog porekla, obrazovanja i uopšteno svih ličnih svojstava.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem.


Član 9

(1) Zabranjeno je ugrožavanje osećaja sigurnosti i bezbednosti drugih korisnika na bilo koji način (pretnjama, zastrašivanjima, propagiranjem zakonom kažnjivih ponašanja).
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem.


Član 10

(1) Zabranjeno je otvaranje dva ili više naloga.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem.


Član 11

(1) Zabranjen je svaki vid zloupotrebe foruma, što uključuje i spamovanje, korišćenje foruma u svrhu samopromocije i samoreklamiranja, kao i reklamiranja nekog drugog fizičkog ili pravnog lica.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se banovanjem na određeno vreme (ne kraće od mesec dana) uz prethodno upozorenje, ali kazna može da bude i trajno banovanje u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.


Član 12

(1) Zabranjeno je javno ostavljanje ličnih podataka korisnika foruma ili neke druge osobe, kao i javno iznošenje prepiski sa pp-a ukoliko ne postoji saglasnost sagovornika.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana prevashodno se kažnjava upozorenjem, a u težim slučajevima privremenim ili trajnim banovanjem.


Član 13

(1) U zabranjena ili nepoželjna ponašanja spadaju i:

- korišćenje jezika koji razume samo manjina ili ne razume niko (čl. 3, stav 1)
- otvaranje teme, iako ista ili slična već postoji (čl. 5, stav 2)
- nepoštovanje pravila internet bontona (čl. 6, stav 2)
- pisanje više postova zaredom na temama na kojima to nije poželjno (čl. 6, stav 3)
- uporno skretanje sa teme (čl. 6, stav 5)

(2) Sva ponašanja navedena u stavu (1) ovog člana kažnjavaju se prema okolnostima konkretnog slučaja.IV PRAVA I DUŽNOSTI ADMINISTRATORA I MODERATORAČlan 14

(1) Prava administratora i moderatora sastoje se u sledećim ovlašćenjima:

- da reorganizuju forum i forumske teme, edituju postove korisnika kada je to neophodno i kada smatraju da su određene izmene najbolje rešenje, u skladu
sa situacijom
- da izriču opomene korisnicima za ponašanja koja su ovim Pravilnikom zabranjena ili nepoželjna
- da trajno ili privremeno banuju korisnike zbog onih zabranjenih ponašanja kod kojih je banovanje predviđeno kao sankcija ili izuzetno zbog zabranjenih
ponašanja kod kojih se banovanje ne predviđa eksplicitno kao sankcija, ali dolazi u obzir ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to zahtevaju
- da vrše izmene i dopune ovog Pravilnika, ukoliko se iz prakse utvrdi da su neke odredbe nedovoljno dobro precizirane, da ugrožavaju prava
korisnika ili sa druge strane, ako se utvrdi da je poželjno unošenje novih odredbi koje regulišu do tada neregulisana pitanja

(2) Dužnosti administratora i moderatora jesu:

- da vode računa o radu foruma i o ponašanju korisnika
- da korisnicima odgovaraju na pitanja, da ponude najbolje rešenje za problem koji im se iznese, da pomognu korisnicima u razrešavanju dilema i da
uvek razmotre i uvaže predloge i kritike korisnika
- da poštuju načelo ravnopravnosti i da se pobrinu da odredbe ovog Pravilnika u istom obimu budu primenjene na sve korisnike foruma
- administratori i moderatori imaju dužnost i obavezu da i sami poštuju odredbe ovog PravilnikaV VAŽNE NAPOMENE* Pravilnik počinje da se primenjuje od dana njegovog objavljivanja.

* Pravilnik je napisan i objavljen prvenstveno sa ciljem da pruži sigurnost i zaštitu korisnicima od ponašanja koja mogu da ih ugroze, kao i da uspostavi i održi kvalitetan rad foruma.

* Pitanja, sugestije i kritike u vezi ovog Pravilnika možete da uputite OVDE
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum